Statystyka: Wypadki spowodowane spadkiem widzialności

Lądowanie zapobiegawcze II

Spadek widzialności jest poważnym zagrożeniem, szczególnie, jeśli w przypadku znalezienia się w tego typu sytuacji, pilot nie posiada właściwych uprawnień, umiejętności i sprzętu umożliwiających kontynuowanie bezpiecznego lotu. Wielu śmiertelnych wypadków można by było uniknąć, gdyby tylko lotnicy zauważając pogarszające się warunki zawrócili z trasy, zamiast próbować do końca osiągnąć punkt docelowy.

W bazie danych portalu bezpieczeństwo.dlapilota.pl znajdują się 24 raporty/uchwały odnoszące się do zdarzeń spowodowanych spadkiem widzialności i konsekwencji znalezienia się w takich warunkach. Opisują one zdarzenia z udziałem statków powietrznych general aviation, ale również i maszyn komunikacyjnych, gdzie jak się wydaje, wyszkolenie pilotów i zaawansowane technologie w kokpitach powinny zabezpieczać przed takimi zdarzeniami. 

Zachowania i czynności, jakie stały się bezpośrednimi przyczynami zdarzeń lotniczych, zaistniałych w warunkach pogarszającej się, słabej lub złej widzialności, które badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, wynikały najczęściej z brawury, braku odpowiedzialności, a co gorsza wiedzy.

Najczęściej podawanymi w badanych zdarzeniach bezpośrednimi przyczynami były:

 • brak decyzji o powrocie na lotnisko wylotu

 • nieprawidłowa ocena warunków pogodowych

 • przekraczanie minimów, do jakich pilot był uprawniony

 • decyzje o locie pomimo wiedzy, że warunki meteorologiczne uniemożliwiają bezpieczny dolot do lotniska docelowego

 • utrata orientacji geograficznej po podjęciu decyzji o wlocie w opady deszczu

 • niewystarczające przygotowanie do lotu w zakresie warunków meteorologicznych panujących i prognozowanych na trasie przelotu

 • brak rzetelnej analizy warunków lotu na poszczególnych odcinkach trasy

 • brak lub nieumiejętne korzystanie ze sprzętu monitorującego zmiany meteorologiczne (Lotniskowa Stacja Meteorologiczna)

 • niewystarczająca analiza/znajomość zjawisk atmosferycznych związanych z możliwością obserwacji w nocy z dużej wysokości świateł obiektów naziemnych oraz zjawiska progresywnego spadku tej widzialności w miarę zmniejszania wysokości lotu

 • i inne...


Wśród wskazówek i zaleceń PKBWL, znalazły się:

 • Zespół Przeglądów Bezpieczeństwa ma przeprowadzić celowy przegląd bezpieczeństwa w organach FIS EPWA / TWR EPWA / APP EPWA w zakresie zasad współpracy i praktyk dotyczących koordynacji lotów VFR – Ratownik

 • zweryfikować aktualne procedury operacyjne dotyczące obowiązkowych elementów briefingu do lądowania, szczególnie dotyczących wykonywania operacji w warunkach ograniczonej widzialności;

 • w przypadku szkolenia uczniów-pilotów wykazujących wyraźny brak predyspozycji do szkolenia lotniczego przeprowadzać z nimi rozmowy o występujących trudnościach i zalecać odstąpienie od dalszego szkolenia, a w szczególnych przypadkach szkolenie prowadzić wg indywidualnych programów;

 • rozpatrzyć możliwość wprowadzenia szkolenia załóg w lotach bez widzialności ziemi według przepisów IFR;

 • wprowadzić obowiązek rejestracji danych radarowych we wszystkich systemach radarowych służb ruchu lotniczego.

MiesiącLiczba zdarzeń
styczeń2
luty1
marzec2
kwiecień2
czerwiec2
lipiec3
wrzesień2
październik4
listopad3
grudzień3

Patrząc na tabelę odwzorowującą liczbę omawianych zdarzeń lotniczych w danym miesiącu, nie da się jednoznacznie określić, że któraś z pór roku bardziej lub mniej obfituje w zdarzenia lotnicze wynikające ze spadku widzialności. Można natomiast postawić tezę, że w okresach, kiedy zazwyczaj pogoda jest bardzo sprzyjająca do wykonywania lotów, piloci są najzwyczajniej nieprzygotowani na drastyczną zmianę lub ignorują przesłanki, informacje i dane dotyczące pogorszenia widzialności. Gorąco zatem przed tym przestrzegamy i zalecamy solidne przygotowanie do każdego lotu.

Polecamy zapoznanie się z poniższymi raportami i uchwałami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczącymi zdarzeń spowodowanych spadkiem widzialności:

wyszukiwarce w polu "Warunki meteorologiczne" proszę wybrać: Spadek widzialności i następnie szukaj w na dole strony.

comments powered by Disqus