Uchwała o odstapieniu badania wypadku lotniczego z udziałem motolotni o znakach rozpoznawczych SP-MDJK 476/08

Data zdarzenia: 
18 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 47' 37.2696" N, 17° 13' 7.9716" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 476/08

Miejsce zdarzenia: Wągrowiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia
Znaki rejestracyjne: SP-MDJK

Państwowa Komisja Badania Wypadków
Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od badania wypadku lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.):
W przypadku stwierdzenia, że:
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną,
2) osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności
uprowadzenia
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego,
powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów
karnych.

ZałącznikWielkość
2008_476_U.pdf69.97 KB
comments powered by Disqus