Zdarzenie lotnicze podczas oblotu technicznego samolotu Embraer 170 1201/15

Data zdarzenia: 
1 July, 2015 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

EPWW
Poland

 Opis: Podczas oblotu technicznego samolotu, w trakcie wznoszenia do poziomu FL 240, pojawiła się żółta sygnalizacja „CABIN ALTITUDE”. Po zmianie koloru sygnalizacji na czerwoną załoga wykonała procedurę awaryjnego zniżania. Wysokość kabinowa ustabilizowała się na wartości 10000 ft w fazie początkowego zniżania. Po lądowaniu wykonano przegląd techniczny układu hermetyzacji i wymieniono zawór „POSITIVE PRESSURE RELIEF VALVE”. W dniu następnym wykonywany był kolejny oblot techniczny, w trakcie którego doszło ponownie do wzrostu wysokości kabinowej na skutek nieprawidłowego działania układu hermetyzacji.

Miejsce zdarzenia: EPWW

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Embraer 170

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1201/15

Powiązane raporty: 1233/15

ZałącznikWielkość
2015_1233_rk.pdf228.9 KB
2015_1201_rk.pdf228.9 KB
comments powered by Disqus