O projekcie

Bezpieczeństwo.dlapilota.pl jest bazą danych raportów opracowanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL).

Bezpieczenstwo.dlapilota.pl udostępnia łatwy, zindeksowany dostęp do bazy danych raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Bezpieczenstwo.dlapilota.pl jest portalem niezależnym.

Bezpieczenstwo.dlapilota.pl powstało przy finansowym wsparciu brokera ubezpieczeniowego, firmy Consus.

Sposób klasyfikacji raportów, został opracowany