Naruszenie przestrzeni kontrolowanej CTR EPWA przez pilota śmigłowca Robinson R44 1349/14

Data zdarzenia: 
10 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

FIR EPWW CTR EPWA
Poland

Opis: Naruszenie przestrzeni kontrolowanej CTR EPWA przez pilota śmigłowca R44 w trakcie wykonywania lotu zgodnie z przepisami VFR. Naruszenie przestrzeni zostało zauważone przez kontrolera TWR, który na zobrazowaniu radarowym, w północno-zachodniej części CTR około 7-8 mil od lotniska zauważył echo ze informacja transpondera (sqawk) 7000 na wysokości 600, a następnie 700 stóp. Naruszenie przestrzeni CTR nie stanowiło zagrożenia dla innego ruchu lotniczego.

Miejsce zdarzenia: FIR EPWW CTR EPWA

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Robinson R44

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1349/14

Powiązane raporty: 

comments powered by Disqus