Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Cessna 206 SP-KWK 2020/1197

Data zdarzenia: 
12 May, 2020 (godzina nieokreślona)

 Opis: 12.05.2020 r. samolot Cessna 206 wykonywał lot z lotniska EPKT na lotnisko EPBY. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy organami służb ruchu lotniczego załoga samolotu Cessna wykonała część lotu, na FL 100, w przestrzeni powietrznej kontrolowanej klasy C, w której służbę kontroli ruchu lotniczego zapewniał GAT ACC, pozostając na łączności z ośrodkami FIS2. Informator FIS Poznań przekazała załodze informację o aktywności strefy TRA22, w tym o zakresie wysokości segmentu TRA22A w przedziale 3500 ft AMSL – FL 95. Po nawiązaniu łączności z FIS Gdańsk załoga samolotu Cessna ponownie otrzymała informację o aktywności segmentu TRA22A, ale informator błędnie przekazał, że jest on aktywny do wysokości 4500 ft AMSL. Zbliżając się do segmentu TRA22A, w oparciu o błędną informację przekazaną przez FIS Gdańsk, załoga samolotu Cessna rozpoczęła zniżanie do wysokości 5000 ft AMSL. Załoga samolotu Cessna samodzielnie podjęła decyzję o rozpoczęciu zniżania z FL 100, co wskazuje na jej przekonanie o wykonywaniu lotu w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej. Potencjalne naruszenie strefy zauważył PC3 GAT ACC i zadzwonił do FIS Gdańsk informując o konflikcie. Informator FIS Gdańsk przekazał załodze samolotu Cessna, aby wykonała zakręt w lewo w celu ominięcia strefy. Około godz. 09:00, pomimo wykonania zakrętu, samolot wleciał w przestrzeń segmentu TRA22A Zgodnie z przepisami SERA5 (SERA.6001) lot samolotu Cessna w przestrzeni kontrolowanej GAT ACC wymagał zapewniania mu służby kontroli ruchu lotniczego. Załoga samolotu Cessna pozostawała na łączności z ośrodkami FIS, które tej służby nie zapewniają. Nie wystąpiły żadne nadzwyczajne okoliczności, które uzasadniałyby zastosowanie takiego rozwiązania. Zgodnie z zawartą w Dodatku 3 przepisów SERA6 „Tabelą poziomów przelotu” FL 100 jest właściwy dla lotów według IFR. Koordynacja zabezpieczenia przelotu samolotu Cessna w przestrzeni kontrolowanej GAT ACC była niewłaściwa.

Miejsce zdarzenia: Segment TRA22A

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 206

Znaki rejestracyjne: SP-KWK

Numer akt: 2020/1197

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2020_1197_uchwala.pdf189.09 KB
comments powered by Disqus