Statystyka: Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych pilotów

Don't drink and fly

Alkohol, to problem dość powszechnie występujący w naszej przestrzeni społecznej, którego mimo zaostrzenia przepisów Kodeksu Karnego nie udało się jak dotychczas wyeliminować. Lansowanie nowej kultury picia, czyli spożywania alkoholi niskoprocentowych zamiast mocnych nie rozwiązuje problemu, a wręcz go pogłębia. Nadużywanie „trunków” staje się coraz większym problemem i wyraźnie zmienia swój charakter. Liczne kampanie reklamowe ukształtowały, szczególnie wśród młodzieży przekonanie iż alkohol, a zwłaszcza piwo jest nieodłącznym elementem młodzieżowej kultury. Jak pokazują statystyki problem dotyka także środowiska lotniczego. 

Z posiadanych przez nas danych wynika, że aż pięć razy alkohol stał się przyczyną wypadku lotniczego. Art. 135 pkt 6. Ustawy Prawo Lotnicze stwierdza, iż w przypadku stwierdzenia, że:

1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną,
2) osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności uprowadzenia

Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.” 

Mimo to każde tego typu zdarzenie poddane jest badaniu lub analizie, na podstawie których sporządzony zostaje raport lub uchwała zawierające zalecenia profilaktyczne.

Najczęstsze, to: Omówienie w określonym środowisku zdarzenia w kontekście „zero tolerancji dla spożywania alkoholu przed lotem” oraz wprowadzenie do szkolenia lotniczego obowiązkowych zajęć na temat: „Wpływ alkoholu na sprawność psychofizyczną pilota podczas lotu.”

Trudno, oprócz braku wyobraźni i odpowiedzialności, przypisać tego rodzaju wypadkom jakiekolwiek inne przyczyny, a obecność takich zachowań w środowisku lotniczy, to nic innego jak testowanie granic absurdu.
 

Rok
MiesiącWypadki
2003Kwiecień1 - Numer akt: 36/03
2004Październik1 - Numer akt: 272/04
2008Maj1 - Numer akt: 218/08
2010Czerwiec2 - Numer akt: 600/10 i 625/10


Dla przestrogi przypomnijmy o odpowiedzialności z jaka muszą liczyć się osoby zasiadające za sterem pod wpływem alkoholu. Być może świadomość skutków prawnych