Prawdopodobny błąd w ułożeniu spadochronu głównego Mars 282 SP-22484 149/03

Data zdarzenia: 
17 August, 2003 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 30" N, 20° 52' 38.6904" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 149/03

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 282
Znaki rejestracyjne: SP-22484

Przyczyna incydentu:
PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH:
akceptuje ustalenia Komisji Aeroklubu Warszawskiego, iż przyczyną incydentu był:
prawdopodobny błąd w układaniu spadochronu głównego,
a także akceptuje zastosowane środki profilaktyczne, polegające na:
- omówieniu z osobami biorącymi udział w skokach przyczynę zaistnienia incydentu,
zwróceniu uwagi na staranne i dokładne składanie spadochronu do skoku.

ZałącznikWielkość
2003_149_U.pdf57.19 KB
comments powered by Disqus