Błąd osoby tankującej samolot Cirrus SR-20 D-EYAT 939/08

Data zdarzenia: 
18 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 50.1984" N, 20° 58' 7.5" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 939/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cirrus SR-20
Znaki rejestracyjne: D-EYAT

Przyczyna incydentu:
Nieprzestrzeganie instrukcji tankowania (nr 002, wyd. 4, pkt 6.5.4) przez osobę tankującą, która przed tankowaniem nie sprawdziła:
- zamontowania właściwej dla rodzaju paliwa końcówki tankującej,
- zgodności oznaczenia gatunku paliwa przy wlewie do zbiornika samolotu z oznaczeniem gatunku znajdującym sią na autocysternie.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
1. Zorganizowanie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników operacyjnych mających na celu przypomnienie przepisów bezpieczeństwa przy tankowaniu statków powietrznych,
2. Zobowiązanie Kierowników Filii do sprawdzania zamontowania właściwych dla rodzaju paliwa w autocysternie końcówek tankowania grawitacyjnego,
3. Omówienie z pracownikami operacyjnymi zaistniałego zdarzenia.

ZałącznikWielkość
2008_939_U.pdf84.92 KB
comments powered by Disqus