Obecność wody w zbiorniku paliwa i pojawienie się komunikatu FUEL FEED 2 FAULT w samolocie Embraer-170 15/06

Data zdarzenia: 
26 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 15/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna na trasie Gdańsk-Frankfurt
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Embraer-170
Znaki rejestracyjne: Brak

Przyczyna incydentu:
Bezpośrednią przyczyną pojawienia się komunikatu FUEL FEED 2 FAULT, była obecność wody w zbiorniku paliwa, która zamarzła a następnie spowodowała wyłączenie JET PUMP w zbiorniku nr 2 i wejście do pracy AC PUMP 2. Wpływ na zaistnienie zdarzenia miało nie ustalenie przyczyny zdarzenia w poprzednim locie.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2006_15_U.pdf186.35 KB
comments powered by Disqus