Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPLL 2291/15

Data zdarzenia: 
26 October, 2015 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Lotnisko Łódź-Lublinek (EPLL)
Poland
51° 43' 32.0016" N, 19° 23' 48.0012" E

 Opis: W ramach prac związanych z rozbudową świateł na DS 25 na dzień 26 października 2015 r. zaplanowano dostawę a następnie posadowienie na przygotowanym fundamencie kontenera z zespołem prądotwórczym przy użyciu dźwigu o wysokości ramienia do 12 metrów. Informacja o zamierzonych pracach została przekazana drogą mailową do zainteresowanych służb w dniu 23 października. W dniu prowadzenia prac o godzinie 8:45 mail z prośbą o umożliwienie wjazdu na teren strefy zastrzeżonej został wysłany m. in. do Służby Ochrony Lotniska oraz Dyżurnego Operacyjnego Portu, który według złożonego oświadczenia, zapoznał się z jego treścią po objęciu dyżuru. O godzinie 13 nastąpiła zmiana dyżurnych operacyjnych. Obejmującemu zmianę dyżurnemu nie przekazano informacji, że w rejonie zaplecza technicznego będzie pracował dźwig o wysokości porównywalnej z wysokością ustalonej płaszczyzny ochronnej dla tego miejsca. Płaszczyzna ta w rejonie pracy dźwigu znajduje się na wysokości ok. 190 m n.p.m. przy wysokości terenu ok. 177 m n.p.m. Po zgłoszeniu przez kontrolera TWR Dyżurnemu Operacyjnemu Portu pojawienia się przeszkody w strefie zastrzeżonej, udał się on na miejsce pracy dźwigu i ocenił, że jego ramię nie przekracza wysokości 11-12 m i w związku z tym nie narusza płaszczyzny ochronnej ale mimo to zdecydował o wydaniu NOTAM-u nr U6070/15 zamykającego trawiastą drogę startową w godzinach 14:03-22:UTC. Na podstawie zapisu z kamer monitoringu ustalono jednak, że ramię dźwigu było momentami wysunięte na wysokość ok. 18 m co naruszało płaszczyznę ochronną na wysokość ok. 5m. Pracownicy nadzorujący pracę ekipy budowlanej byli wyposażeni w dwa radiotelefony umożliwiające bezpośredni kontakt z Dyżurnym Operacyjnym Portu jak również z kontrolerem TWR, z czego jednak nie skorzystali tłumacząc to prowadzeniem prac poza polem manewrowym lotniska. Personel kierujący pracami ekipy, przed dopuszczeniem do ich prowadzenia, został przeszkolony w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, korzystania z wewnętrznych środków łączności, instrukcji ruchu pojazdów i pieszych oraz instrukcji przepustowej dla osób i pojazdów.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Łódź-Lublinek (EPLL)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: 

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 2291/15

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2015_2291_rk.pdf267.47 KB
comments powered by Disqus