Kołowanie samolotu nr SHY390 niezgodnie z instrukcją kontorli lotniska EPWA 296/04

Data zdarzenia: 
27 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 10' 25.9428" N, 20° 57' 51.2712" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 296/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot, lot nr SHY390
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Kołowanie samolotu niezgodnie z wydaną przez Organ Kontroli Lotniska (TWR) instrukcją

Zalecenia profilaktyczne:
Na podstawie wyników badania incydentu lotniczego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami akceptuje przeprowadzone badanie incydentu przez Zespół Inspekcji ATC Agencji Ruchu Lotniczego i stawia następujące wnioski odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lotów:
1. Dokonać weryfikacji oznaczeń pionowych i poziomych w rejonie skrzyżowania dróg kołowania TWY A i TWY E.
2. Po ewentualnych zmianach wprowadzić korektę na właściwych mapach w Zbiorze Informacji Lotniczych – AIP Polska i zobrazowaniu radaru lotniskowego.

ZałącznikWielkość
Uchwała134.8 KB
comments powered by Disqus