Nie zgłoszenie wjazdu pojazdów rolniczych w celu koszenia trawy w pobliżu drogi startowej 204/05

Data zdarzenia: 
30 August, 2005 - 10:18

Lokalizacja

Poland
52° 8' 18.6" N, 15° 47' 54.8016" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 204/05

Miejsce zdarzenia: lotnisko Zielona Góra - Babimost
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak właściwej koordynacji pomiędzy służbami operacyjnymi lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przeszkolenie pracowników służby ochrony lotniska (SOL) w zakresie zasad poruszania się pojazdów i pieszych na terenie lotniska.
2. Informowanie przez SOL dyżurnego portu i organ służby ruchu lotniczego w celu uzyskania zgody przed wpuszczeniem kogokolwiek na teren lotniska.
3. Odnotowywanie przez SOL w odpowiednim dokumencie każdy wjazd pojazdów na teren lotniska.
4. Ustalenie wzajemnych priorytetów w obowiązkach służbowych dyżurnego portu i organu służby ruchu lotniczego.
5. Wzajemna wymiana przez służby dyżurne lotniska informacji o przypadku wjazdu pojazdów na teren lotniska z określeniem celu wjazdu oraz miejsca i zakresu wykonywanych prac na lotnisku.

ZałącznikWielkość
2005_204_U.pdf164.44 KB
comments powered by Disqus