Awaria systemu teleinformatycznego uniemożliwiająca przekazywanie informacji meteorologicznych 453/15

Data zdarzenia: 
2 April, 2015 - 00:30

 Opis: W dniu 2 kwietnia 2015 r. o godzinie 0:30 doszło do awarii systemu teleinformatycznego co uniemożliwiło przekazywanie depesz METAR, VOLMET, TAF, GAMET i SIGMET i w związku z tym brak możliwości przekazania minimalnego zestawu informacji meteorologicznych dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym i wykonywania operacji lotniczych. Podjęte próby zdalnego usunięcia usterki nie powiodły się i od godziny 1:30 czynności prowadzone były na miejscu wystąpienia awarii. W trakcie diagnostyki ustalono, że doszło do całkowitej awarii jednego przełącznika sieciowego oraz częściowej drugiego, których konfiguracja miała zapewnić pełną przepustowość sieci nawet przy awarii jednego z nich. O godzinie 3:30 podjęto decyzję o przekonfigurowania struktury sieci w celu wykorzystania częściowo działającego przełącznika co pozwoliło o godzinie 4:30 przywrócić ruch sieciowy, jednakże praca sieci była niestabilna. O godzinie 9:00 zewnętrzny serwis dostarczył zastępcze urządzenia, których zastosowanie pozwoliło do godziny 12:00 na ustabilizowanie pracy sieci z przepustowością ok. trzykrotnie mniejszą od wymaganej, jednakże umożliwiającą wznowienie dostarczania wszystkich usług. O godzinie 14:00 zostały dostarczone wszystkie niezbędne zamienniki do uszkodzonych urządzeń co pozwoliło na uzyskanie o godzinie 17:00 pełnej przepustowości i niezawodności sieci.

Miejsce zdarzenia: 

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 453/15

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2015_0453_u.pdf155.61 KB
comments powered by Disqus