Usterka systemu FADEC prawego silnika śmigłowca Eurocopter EC-135 SP-HXE i przejście na sterowanie ręczne silnika 861/10

Data zdarzenia: 
10 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 35' 7.1772" N, 14° 54' 14.8068" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 861/10

Miejsce zdarzenia: rejon lotniska Szczecin - Goleniów (EPSC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC-135P-2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXE

Przyczyna incydentu:
Usterka w systemie FADEC prawego silnika, powodująca utratę danych o wskazaniach
temperatury gazów wylotowych (ostatnie wskazania zarejestrowano w 14 min. lotu – 694 ˚C,
w dalszej fazie lotu i podczas wyłączenia – 0 ˚C). Z powodu usterki w kanale pomiaru TOT 2,
silnik prawy przeszedł do pracy w trybie MANUAL. Pośrednią przyczyną zaistnienia
zdarzenia mógł być brak stabilnego połączenia pomiędzy dajnikiem EG a EEC –
komponentami systemu FADEC.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Ze zdarzeniem zapoznać pilotów i personel techniczny zabezpieczający operacje
śmigłowców EC 135.
2. Podczas szkoleń pilotów na symulatorze, szczególny nacisk położyć na trening sytuacji
awaryjnych, w tym systemu FADEC. Każdy pilot będący w treningu ciągłym na śmigłowcu
EC 135 powinien wykonywać w/w szkolenia nie rzadziej niż co pół roku.
3. Opracować procedurę usprawniającą wprowadzanie zmian do obowiązujących w Zakładzie
instrukcji – w tym „List kontrolnych pilota EC 135 P2+”, które są wydawane przez
producenta śmigłowca EC 135.

ZałącznikWielkość
2010_861_U.pdf62.98 KB
comments powered by Disqus