Naruszenie bezpieczeństwa na drodze startowej przez pojazd Straży Granicznej 75/05

Data zdarzenia: 
12 May, 2005 - 08:20

Lokalizacja

Poland
51° 6' 9.6012" N, 16° 53' 8.9988" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 75/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak przeszkolenia personelu Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w zakresie zasad poruszania się w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Nie dopuszczać do wykonywania obowiązków służbowych w strefie chronionej drogi startowej przez nieprzeszkolony w tym zakresie personel.
2. Zdarzenie omówić z personelem Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej.
3. Przeprowadzić z personelem Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na drodze startowej wg zaleceń „Europejskiego planu działań w sprawie zapobiegania zakłóceniom ruchu lotniczego na drodze startowej i drogach kołowania”.

ZałącznikWielkość
2005_75_U.pdf164.29 KB
comments powered by Disqus