Sygnalizacja zatkania filtrów paliwa śmigłowca Eurocopter EC-135 P2+ SP-HXL 328/11

Data zdarzenia: 
18 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 6' 34.7184" N, 17° 57' 30.2328" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 328/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC-135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXL

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na wyświetleniu się na ekranie CAD przestróg „FUEL
FILT”, sygnalizujących zatkanie filtrów paliwa (system I, system II) było zanieczyszczenie
paliwa lotniczego smarem litowym Statoil UniWay Li 62, który był używany do
smarowania pompy paliwowej, zabudowanej w agregacie wydawczym przyczepy-cysterny
typu 554. Znajdujące się w smarze związki mydła litowego, które nie rozpuszczają się
w paliwie lotniczym, doprowadziły do zablokowania papierowych filtrów paliwa.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia było zamontowanie w instalacji paliwowej
śmigłowca papierowych filtrów paliwa, niezgodnie z wymaganiami producenta silników P&W.

Zalecenia profilaktyczne:
− Na wszystkich śmigłowcach EC 135 eksploatowanych w Zakładzie, zgodnie z Biuletynem
nr 28329R1 P&W, sprawdzić i wymienić filtry paliwa.
− Zakład produkujący agregaty wydawcze Flow Technics Sp. z o. o. zobowiązać do:
* dostarczenia pełnej dokumentacji podzespołów zamontowanych w agregacie
wydawczym przyczepy-cysterny typu 554, w tym instrukcji dotyczących przeglądów
i konserwacji pompy paliwa RVP20,
* określenia parametrów technicznych i zasad smarowania pompy paliwa RVP20,
* opracowania technologii smarowania i kontroli łożyska pompy paliwa RVP20, które
znajduje się na tylnej ściance agregatu wydawczego.

Po przeprowadzonych oględzinach pompy paliwowej RVP20, z udziałem przedstawiciela
Flow Technics Sp. z o. o., ustalono, że smarowanie pompy paliwowej będzie wykonywane
wyłącznie za pomocą smarownicy ręcznej, przy wykręconych zaworach upustowo-wentylacyjnych.

Propozycje zmian systemowych:
Opracować w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe procedurę konserwacji i kontroli pomp
paliwa RVP20, zamontowanych w agregatach wydawczych przyczepy-cysterny typu 554.

ZałącznikWielkość
2011_328_U.pdf69.02 KB
comments powered by Disqus