Prawdopodobne naruszenie przestrzeni powietrznej MATZ Łask przez samolot o znakach rejestracyjnych D-EIXE 201/05

Data zdarzenia: 
31 August, 2005 - 14:55

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 201/05

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot
Znaki rejestracyjne: D-EIXE

Przyczyna incydentu:
PKBWL ze względu na brak obiektywnych danych dotyczących lotu oraz sprzeczne oświadczenia stron, nie jest w stanie jednoznacznie ustalić czy nastąpiło ww. naruszenie.

Zalecenia profilaktyczne: brak.

ZałącznikWielkość
2005_201_U.pdf159.4 KB
comments powered by Disqus