Opadanie ucznia-skoczka ze znaczną prędkością na spadochronie Mars 330 i obrażenia przy lądowaniu 416/11

Data zdarzenia: 
1 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 10' 24.1752" N, 16° 43' 6.8664" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 416/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piła (EPPI)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: -

Przyczynami wypadku lotniczego było:
1) Niezastosowanie się ucznia-skoczka do polecenia instruktora, dotyczącego
wykonywania zakazanych przez niego manewrów, powodujących opadanie ze
zwiększoną prędkością. Doprowadziło to do zadziałania automatu spadochronowego
i otwarcia spadochronu zapasowego;
2) Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas przyziemienia na dwóch otwartych czaszach,
co doprowadziło do doznania przez ucznia-skoczka obrażeń ciała.

Zalecenia profilaktyczne:
Podczas szkoleń naziemnych uczniów – skoczków zwraca się większą uwagę na:
1) Podporządkowywanie się nakazom i zakazom instruktora, związanym z wykonywaniem
ćwiczeń szkolenia praktycznego i skoków;
2) Przekazywanie podczas szkolenia teoretycznego wiedzy dotyczącej możliwości
zainicjowania działania automatów spadochronowych podczas wykonywania gwałtownych
manewrów podczas lotu na otwartej czaszy oraz egzekwowanie tej wiedzy podczas
egzaminów dopuszczających do szkolenia praktycznego w powietrzu;
3) Wytrenowanie właściwej sylwetki skoczka zarówno podczas oddzielania od statku
powietrznego, wolnego spadania jak i podczas lądowania oraz stosowanie nabytych
umiejętności i wiadomości także w sytuacjach nietypowych.
4) Prowadzenie szkolenia z uwzględnieniem sprawności fizycznej i psychomotorycznej danego
ucznia oraz z odpowiednim dostosowaniem liczby powtarzanych ćwiczeń.

Zaproponowane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Podczas przyjmowania do szkolenia uczniów-skoczków, którzy odbywali wcześniejsze
szkolenie lub część szkolenia w innych ośrodkach, wskazane jest sprawdzenie, czy posiadane przez
nich wiadomości i umiejętności, nie kolidują z programem szkolenia Ośrodka Szkolenia
Spadochronowego „PARA-SOL”.

ZałącznikWielkość
2011_0416_U.pdf160 KB
comments powered by Disqus