Incydent z udziałem samolotu Airbus A319 F-GRHY spowodowany obecnością pojazdu w bezpośredniej bliskości samolotu 204/07

Data zdarzenia: 
1 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 10' 39.4608" N, 20° 58' 12.2448" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 204/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A319
Znaki rejestracyjne: G-GRHY

Przyczyna incydentu:
Nie zachowanie należytej ostrożności podczas wykonywania manewrów pojazdem
w bezpośredniej bliskości samolotu. Dodatkowo do zaistnienia zdarzenia mógł się przyczynić
brak uprawnień oraz wymaganej wiedzy w zakresie poruszania się po terenie lotniska przez
kierującego.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Szef Służby Nadzoru i Zarządzania Bezpieczeństwem Operacji Lotniskowych wystąpił do
Dyrektora Pionu Obsługi Płytowej LOT Grodnu Services Sp. z o.o. z przypomnieniem o
bezwzględnym zakazie dopuszczania do kierowania pojazdami na obszarze płyt postojowych,
osób nie posiadających wymaganych uprawnień oraz wystąpił o wdrożenie mechanizmów
zapobiegających zaistnieniu podobnych zdarzeń w przyszłości poprzez zastosowanie
odpowiednich procedur oraz o przesłanie informacji zwrotnej o podjętych działaniach.
W odpowiedzi otrzymano pismo z zapewnieniem, że LGS niezwłocznie dołożył wszelkich
starań, aby wyeliminować przypadki obsługi sprzętu handlingowego przez pracowników nie
posiadających wymaganych uprawnień. Ponadto zintensyfikowano szkolenia personelu obsługi
płytowej w zakresie elementów bezpieczeństwa związanych z szeroko pojętą infrastrukturą
lotniskową ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z użycia sprzętu
handlingowego.
2. Szef Służby Nadzoru i Zarządzania Bezpieczeństwem Operacji Lotniskowych nakazał
Zespołowi Nadzoru Operacyjnego i Inspekcji przeprowadzenie inspekcji u operatora
handlingowego LOT Grodnu Services Sp. z o.o. w zakresie procedur dopuszczania pracowników
kierujących pojazdy na obszarze płyt postojowych.

ZałącznikWielkość
2007_204_U.pdf62.31 KB
comments powered by Disqus