Błędne wektorowanie samolotów przyczyną wygenerowania przez system ACAS ostrzeżenia o potencjalnej kolizji w powietrzu 976/14

Data zdarzenia: 
2 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

w przestrzeni powietrznej rejonu lotniska Hanover County Municipal Airport (KOPF),
Germany

Opis:  Samolot był wektorowany przez organ kontroli zbliżania lotniska KOPF (APP). Załoga utrzymywała nakazaną wysokość 3000 stóp i w chwili wygenerowania Resolution Advisory przez system ACAS, samolot znajdowała się na pozycji z wiatrem do RWY 27R. W pobliżu lotniska przechodziła burza. Chwilę wcześniej załoga samolotu poinformowała kontrolera o tym, że według obserwacji wskazań radaru meteorologicznego nie może zaakceptować dłuższej prostej niż 6NM ze względu na występowania chmur CB na podejściu. Kontroler odpowiedział, że samolot będzie wektorowany do podejścia z widocznością. Chwilę potem podał informacje o ruchu lotniczym wykonującym lot według przepisów VFR poniżej samolotu E135. Pilot lecący E135 utrzymywał kontakt wzrokowy z tym samolotem. W chwili wygenerowania przez system ACAS informacji „TRAFFIC” samolot wykonujący lot VFR znajdował się 500 stóp poniżej E135. Załoga zgłosiła zadziałanie ACAS : „TCAS RA", krótką chwile po tym system ACAS wygenerował komunikat „Clear of conflict", co załoga zgłosiła ATC. W odpowiedzi załoga dostała nakaz wykonania zakrętu w prawo o 60 stopni oraz zgodę na zniżanie do 2000 stóp. Następnie kontroler zapytał czy załoga E135 widzi pas, i po potwierdzeniu załoga otrzymała zgodę na podejście z widocznością do RWY 27R, które odbyło się standardowo. E135 wykonywał w czasie konfliktu lot według przepisów IFR (klasa przestrzeni B) i powinien być odseparowany od ruchu VFR.

Miejsce zdarzenia: KOPF

Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Embraer 135

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 976/14

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2014_0976_u.pdf209.59 KB
comments powered by Disqus