Zaniżenie separacji pionowej pomiędzy samolotami Airbus A320 oraz Boeing 737-800 135/13

Data zdarzenia: 
2 August, 2013 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Rejon Informacji Powietrznej Warszawa (EPWW)
Poland

 Opis: Zbliżenie się dwóch Samolotów: A320 i B738 w rejonie punktu nawigacyjnego DOSIX w trakcie przekazywania kontroli przez kontrolera ruchu lotniczego (KRL) organu kontroli obszaru (ACC) do KRL organu kontroli zbliżania (APP). Obydwa samoloty wykonywały lot tą samą trasą zniżając się do lądowania na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie (EPWA). Obydwie załogi samolotów miały nakazaną przez KRL ACC prędkość zaniżania (RoD). Załoga A320 pierwsza nawiązała łączność z KRL APP. Załoga B738 nawiązała łączność jako druga. Przed nawiązaniem łączności z KRL APP znacząco zwiększył prędkość zniżania (ponad RoD nakazaną przez ACC) co spowodowało zaniżenie pomiędzy samolotami separacji pionowej. KRL APP dla odzyskania separacji wydał polecenia: dla załogi A320 wykonania zakrętu w prawo, a dla załogi B738 wykonania zakrętu w lewo oraz odpowiednio przyspieszenie zniżania dla załogi A320 i zatrzymanie zniżania dla załogi B738. Najmniejsza odległość pozioma pomiędzy samolotami na poziomie lotu (FL) 220 wyniosła 2NM przy wymaganym minimum separacji 7NM.

Miejsce zdarzenia: Rejon Informacji Powietrznej Warszawa (EPWW)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Airbus A320 oraz Boeing 737-800

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 135/13

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2013_0135_rk.pdf237.05 KB
comments powered by Disqus