A320

Utrata łączności podczas podejścia do lądowania samolotu A320 2221/17

Data zdarzenia: 
22 August, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas końcowej fazy podejścia do lądowania podczas zmiany częstotliwości z organu APP na TWR załoga samolotu A320 ustawiła błędną częstotliwość (ustawiona była 119,250 MHz zamiast pop

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu A320 881/17

Data zdarzenia: 
29 April, 2017 (godzina nieokreślona)

 Opis: W czasie lotu w przestrzeni RVSM załoga samolotu A320 zgodnie z instrukcją organu ATC rozpoczęła wznoszenie do nakazanego poziomu lotu FL 320, w czasie którego zostało wygenerowane TCAS

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu A320-214 319/17

Data zdarzenia: 
27 February, 2017 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas kołowania statku powietrznego (SP) drogą kołowania TWY ”M3”, kierujący taśmociągiem nie ustąpił pierwszeństwa kołującemu na stanowisko postojowe statkowi powietrznemu.

Zdarzenie lotnicze podczas wypychania samolotu Airbus 320 124/16

Data zdarzenia: 
24 January, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie wypychania statku powietrznego ze stanowiska postojowego nr 20, zespół pojazdów złożony z ciągnika i schodów wjechał za wypychany samolot co doprowadziło do jego awaryjnego za

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania do startu samolotu Airbus A 320 2500/16

Data zdarzenia: 
18 September, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas kołowania do startu samolotu A320 w wyniku uderzenia lewym skrzydłem doszło do uszkodzenia statecznika pionowego samolotu Saab 340.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu technicznego samolotu Airbus A-320 683/15

Data zdarzenia: 
4 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu „DAILY” mechanicy obsługi technicznej stwierdzili brak trzech śrub półfelgi na kole nr 3 w podwoziu głównym samolotu.

Zdarzenie lotnicze na lotnisku Lublin-Świdnik (EPLB) 317/16

Data zdarzenia: 
29 February, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego, pomiar widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) za pomocą dedykowanych urządzeń wskazywał na występujące znaczne różnice w ramach teg

Problemy z zamknięciem drzwi w samolocie Airbus A320 957/15

Data zdarzenia: 
10 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie pilot zgłosił problemy techniczne związane z zamknięciem drzwi i poprosił o „holding” w rejonie lotniska EPKT z intencją lądowania na lotnisku startu.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Airbus A320 1123/12

Data zdarzenia: 
2 September, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie, podczas wznoszenia, ciśnienie w instalacji GREEN HYD SYSTEM osiągnęło 3600PSI, a następnie pojawił się komunikat ECAM „HYD G RSVR OVERHEAT”.

Utrata szczelności instalacji hydraulicznej stwierdzona po osiągnięciu wysokości przelotowej w samolocie Airbus A320 1112/12

Data zdarzenia: 
1 September, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie z LGIR i osiągnięciu wysokości przelotowej w ACC LGGG pojawiła się sygnalizacja „MASTER CAUTION” oraz komunikat ECAM „HYD G RSVR LOW PRESS”.