Pozostawienie klucza oczkowego na pokrywie silnika samolotu Cessna 182T SP-IKE przez pracownika obsługi technicznej 1009/10

Data zdarzenia: 
3 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1009/10

Miejsce zdarzenia:
Państwo: -

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 182T
Znaki rejestracyjne: SP-IKE

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, polegającego na pozostawieniu przez pracownika GB Aircraft sp. z
o.o. w użebrowaniu na górnej pokrywie silnika klucza oczkowego 11/32” (z ozn.GB202) i
nie wykrycie tego faktu w ramach kontroli jakości wykonywanych prac, było nie
przestrzeganie procedur obsługi technicznej przez personel GB Aircraft sp. z o.o.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje działania profilaktyczne, podjęte przez GB Aircraft sp. z o.o.:
• pouczenie personelu o zasadach i procedurach związanych z wykonywaniem obsługi technicznej
oraz zasadach przygotowania i zakańczania obsługi technicznej;
• szkolenie odświeżające z zakresu używania narzędzi i wyposażenia przez personel.

ZałącznikWielkość
2010_1009_U.pdf59.75 KB
comments powered by Disqus