Wypadek ucznia-pilota na paralotni Nemo S spowodowany podparciem się ręką po utracie równowagi podczas lądowania 921/10

Data zdarzenia: 
5 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 48' 27.27" N, 18° 16' 45.354" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 921/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Inowrocław - Latkowo (EPIN)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Nemo S
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
odruchowe podparcie się ręką przez uczeń-pilot po utracie równowagi w chwili
przyziemienia.

Komisja nie wyklucza, że okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było
występowanie w godzinach porannych rosy na trawie, przy czym zdaniem Komisji zjawisko
to nie uniemożliwia prowadzenie szkolenia.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie formułowała nowych zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2010_921_U.pdf57.63 KB
comments powered by Disqus