Zdarzenie lotnicze podczas lotu samolotu Boeing 737-400 2265/14

Data zdarzenia: 
5 December, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

na trasie z Pragi do Wrocławia
Poland

Opis: Załoga wykonała start i kontynuowała lot z klapami w pozycji „1” pomimo działania ciągłej
sygnalizacji dźwiękowej powiadamiającej o nieprawidłowej konfiguracji do startu. Stwierdzono,
że klapy zostały przestawione do pozycji „1” z pozycji „5” na ok.40 s przed rozpoczęciem startu
– po ustabilizowaniu pracy silników i wciśnięciu TO/GA załoga rozpoczęła rozbieg, a po
ustabilizowaniu się obrotów startowych N1=84% i osiągnięciu prędkości V=41kts zmniejszyła
N1 do 34%, zmieniła położenie hamulców aerodynamicznych oraz trymera, po czym
kontynuowała start. Stwierdzono, że załoga na karcie TAKE OFF DATA CHART z LKPR
zmieniła pozycję klap z „5” na „1” oraz wpisała redukcje obrotów silników i prędkości dla danej
masy i warunków pogodowych jak dla samolotu 737-800, a nie 737-400. Obliczenia położenia
statecznika na arkuszu załadowania wykonane zostały dla klap w pozycji „5” i takie ich
ustawienie pozostawiono do startu. Zredukowana moc silników do startu wynosiła mniej niż
75% mocy maksymalnej. Wg wyjaśnień załogi nie korzystano z EFB (który zapewnia
wykonanie obliczeń do startu z klapami w pozycji „1” na samolocie 737-400) z powodu
nieaktualności bazy danych, której nie zaktualizowano z powodu wysokich kosztów
roamingu – zamiast tego CPT polecił F/O skontaktować się z Działem Operacyjnym i
wykonanie single case dla klap w pozycji „1” ze względu na oszczędności paliwowe. Załoga po
locie nie poinformowała BL o zdarzeniu, traktując problem jako typowo techniczny, związany z
nieprawidłowością działania hamulców aerodynamicznych, jednak nie wpisała stosownej
informacji do PDT i nie skontaktowała się z MCC.

Miejsce zdarzenia: na trasie z Pragi do Wrocławia

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 737-400

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 2265/14

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2014_2265_u.pdf299.94 KB
comments powered by Disqus