Zablokowanie pilocika w kieszonce podczas próby otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars II PD-235 165/06

Data zdarzenia: 
7 July, 2006 - 20:35

Lokalizacja

Poland
52° 34' 26.4" N, 20° 52' 17.9004" E

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars II
Znaki rejestracyjne: PD-235

Numer akt: 165/06

Powiązane raporty: Brak

ZałącznikWielkość
2006_165_RK_AK.pdf642.34 KB
comments powered by Disqus