Nieprawidłowości wskazań temperatury gazów wylotowych silnika samolotu Boeing 737-400 SP-LLB spowodowane błędami obsługi technicznej 17/09

Data zdarzenia: 
11 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 23.1672" N, 20° 57' 17.8632" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 17/09

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-400
Znaki rejestracyjne: SP-LLB

Przyczyna incydentu:
Błąd obsługi technicznej samolotu polegający na niezakontrowaniu nakrętki zabezpieczającej
złącza FWD EXTENSION CABLE, co doprowadziło do odkręcenia się nakrętki i poluzowania
się złącza w trakcie eksploatacji, co spowodowało wahania wskazania temperatury gazów
wylotowych (ang. EGT = Exaust Gas Temperature) silnika nr 2. W rzeczywistości nie było
ani wahań temperatury ani jej przekroczenia.
Po wypaleniu nadmiaru paliwa samolot wylądował na lotnisku Warszawa-Okęcie (EPWA).
Nie udało się z całą pewnością ustalić okoliczności, w których nastąpiło podłączenie złącza FWD
EXTENSION CABLE bez zakontrowania nakrętki zabezpieczającej. Najprawdopodobniej nastąpiło
to w maju 2008 r. podczas przeglądu silnika w warsztacie.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Opracowanie biuletynu dla pilotów floty Boeing 737 opisującego to zdarzenie.
2. Wykorzystanie zgromadzonych materiałów podczas okresowych szkoleń obsługi technicznej.

ZałącznikWielkość
2009_17_U.pdf60.5 KB
comments powered by Disqus