Awaryjne lądowanie w terenie przygodnym samolotu ultralekkiego Zenair CH-601 OK-MUA71 po usterce napędu i utracie ciągu śmigła 688/10

Data zdarzenia: 
11 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 29' 53.0808" N, 19° 21' 11.79" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 688/10

Miejsce zdarzenia: Biskupiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ultralekki Zenair CH601 Zodiac
Znaki rejestracyjne: OK-MUA71

Przyczyna incydentu:
Uszkodzenie połączenia wielowypustowego napędu przekładni śmigła z powodu niedostatecznej
jego trwałości, co doprowadziło do rozłączenia napędu przekładni, a w następstwie do braku
ciągu śmigła i wymusiło awaryjne lądowanie w terenie przygodnym.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje zastosowane przez podmiot środki profilaktyczne:
Zaproponowano producentowi przekładni sprawdzenie procesu technologicznego i jakości używanych
materiałów do produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu obróbki elementów przekładni.

oraz propozycje zmian systemowych:
Zaproponowano sprawdzanie luzu na połączeniu wielowypustowym napędu przekładni bez
jej demontażu podczas przeglądów przed lotem.
Zaproponowano demontaż przekładni przy obsługach 200h podczas, których wymieniany jest
również olej, w celu weryfikacji stopnia zużycia elementów połączenia napędu przekładni.
Wprowadzić odpowiednie zapisy tych czynności w Instrukcji Obsługi Technicznej oraz zatwierdzić
te zmiany u inspektora prowadzącego kontrole na tym statku powietrznym.

ZałącznikWielkość
2010_688_U.pdf60.96 KB
comments powered by Disqus