Zadziałanie systemu ACAS na pokładzie samolotów A319 G-EUPP i A320 EI-DVF spowodowane zbyt szybkim wznoszeniem i zniżaniem 239/07

Data zdarzenia: 
13 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 9' 42.0192" N, 20° 58' 1.5852" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 239/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A319 / samolot Airbus A320
Znaki rejestracyjne: G-EUPP / EI-DVF

Przyczyna incydentu:
Duża prędkość wznoszenia i zniżania samolotów: A319 (2600 ft/min), A320 (1300 ft/min).

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja wielokrotnie w swoich Uchwałach proponowała zalecenia ograniczające prędkość
wznoszenia/zniżania przed osiągnięciem nakazanej wysokości.
Ostatnia taka Uchwała numer 440/07 zawierała:
Zalecenie nr 2009-27: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego -
1. We właściwych dokumentach w Rejonie Informacji Powietrznej FIR - Warszawa (EPWW)
wprowadzić przepis ograniczający prędkość wznoszeni/zniżania do 1000 stóp na minutę w
przedziale wysokości 1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości.
Powiadomić PKBWL o podjętych działaniach dotyczących zalecenia profilaktycznego w
terminie 90 dni od daty otrzymania Uchwały.
2. Doprowadzić do publikacji powyższego przepisu w Zbiorze Informacji Lotniczych
AIP – Polska.
Biorąc pod uwagę fakty, które doprowadziły do wystąpienia powyższego zdarzenia można
stwierdzić, że nie nastąpiło naruszenie minimów obowiązujących separacji pomiędzy statkami
powietrznymi oraz nie naruszono żadnego z obowiązujący w FIR Warszawa przepisu (brak
przepisów ograniczających prędkość wznoszeni/zniżania do 1000 stóp na minutę w przedziale
wysokości 1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości).

W związku z powyższym Komisja uznała, iż powyższe zdarzenie nie spełnia definicji incydentu
lotniczego.

ZałącznikWielkość
2007_239_U.pdf63.04 KB
comments powered by Disqus