Lądowanie w warunkach zapadającego zmierzchu balonu Cameron Z340 HL SE-ZMS 2023-0043

Data zdarzenia: 
13 July, 2023 - 21:00

Lokalizacja

Małszyce k. Golubia Dobrzynia
Poland
53° 2' 41.424" N, 18° 54' 1.296" E

 Opis: 13 lipca 2023 r. około godziny 20:00 z miejscowości Krobia koło Torunia wystartował balon. Pilot zaplanował wykonanie 45 min. lotu widokowego. W koszu balonu, oprócz pilota, znajdowało się 14 pasażerów. Początkowo lot przebiegał zgodnie z planem. Po 38 min. lotu, balon znalazł się nad polami uprawnymi. Aby określić kierunek wiatru przy ziemi pilot obniżył lot do około 60 m AGL. Na tej wysokości kierunek wiatru ulegał zmianie o około 170°. Fakt ten spowodował, że pilot rozpoczął poszukiwanie dogodnego miejsca do lądowania. Aby nie niszczyć upraw, pilot zamierzał wylądować na łące. Zwiększył ponownie wysokość lotu do około 250 m. AGL, co dawało mu możliwość obserwacji terenu na większą odległość. Po około 17 min. pilot powrócił do niskiego lotu nad ziemią i na kierunku przeciwnym do zaplanowanego lotu zamierzał wylądować na jednej z wcześniej miniętych łąk. Poszukując pierwszego dogodnego miejsca do lądowania, nadal mijał uprawy. Nadchodzący zmierzch i wzrost zachmurzenia powodował spadek widzialności. Po kolejnych 15 minutach lotu i minięciu pól uprawnych pilot wypatrzył łąkę, przed którą przebiegała asfaltowa droga. Zdecydował się na lądowanie. Wydał pasażerom polecenie, aby przygotowali się do przyziemienia. Wychładzał balon i kontrolując opadanie zbliżał się do łąki, od strony przebiegającej poprzecznie do kierunku podejścia drogi. Jednocześnie oceniał warunki terenowe, m.in. zauważył linię elektryczną, biegnącą po przeciwnej stronie wybranego terenu. Linia ta, w ocenie pilota, nie stanowiła przeszkody do lądowania. Dolatując do drogi spostrzegł kolejne słupy elektryczne, niewidoczne wcześniej na ciemnym tle łąki. Zbyt późno dostrzegł przebiegające pomiędzy nimi przewody. Natychmiast uruchomił palniki, aby podgrzać balon i przelecieć nad przeszkodą. Niemniej jednak, z powodu dużej bezwładności aerostatu oraz silniejszego wiatru, nie udało mu się uniknąć zderzenia z linią energetyczną. Balon zaczepił koszem o przewody, zerwał je i spowodował przewrócenie się dwóch
słupów. Podczas zdarzenia nie doszło do zwarcia elektrycznego. Balon wzniósł się i po dalszych 7 min. lotu bezpiecznie wylądował na polu uprawnym w miejscowości Małszyce. W trakcie zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń ciała, a statek powietrzny nie został uszkodzony. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję, straż pożarną i pogotowie energetyczne.

Miejsce zdarzenia: Małszyce k. Golubia Dobrzynia

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Balon, Cameron Z340 HL

Znaki rejestracyjne: SE-ZMS

Numer akt: 2023-0043

ZałącznikWielkość
2023_0043_u.pdf119.05 KB
comments powered by Disqus