Problemy z wypychaniem samolotu Suchoj Superjet 100 ze stanowiska postojowego na lotnisku EPWA 1043/12

Data zdarzenia: 
14 August, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)
Poland
52° 10' 35.8572" N, 20° 56' 23.7876" E

Opis: Po zakończeniu wchodzenia pasażerów na pokład samolotu i zamknięciu bagażników przystąpiono do procesu wypychania samolotu ze stanowiska postojowego przy wykorzystaniu dyszla i ciągnika SHOPF F-246. Komunikacja koordynatora rejsu z załogą samolotu odbywała się przy pomocy zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Samolot miał być wypchnięty nosem w kierunku drogi do kołowania A1. Z uwagi na specyfikę wypychania samolotów na linię centralną ze stanowiska nr 6 operatorzy sprzętu wykorzystują jako linię pomocniczą linię stanowiska 6R oraz linię bezpieczeństwa. W związku z tym, zmiana kierunku wypychania odbywa się w dwóch fazach – pierwszy skręt to wprowadzenie statku powietrznego na linię 6A, drugi to wprowadzenie go na linię centralną. Z powodu opadu deszczu podczas wypychania samolotu oznaczenie płyty postojowej było mało widoczne co utrudniało obserwację linii. Operator sprzętu kierujący ciągnikiem pierwszy skręt wykonał poprawnie, natomiast faza skrętu na linię centralną została wykonana z opóźnieniem co spowodowało, że samolot znalazł się poza linią centralną po stronie stanowisk 13 i 13R. Operator chcąc wyrównać pozycję samolotu zmienił kąt najazdu dzięki czemu znalazł się on na linii centralnej ale nie był względem niej równolegle. Kolejna próba wyprostowania pozycji samolotu przez zmianę kąta najazdu doprowadziła do przekroczenia maksymalnego kąta skrętu przedniej goleni podwozia. Podczas tych manewrów koordynatorka rejsu bezskutecznie próbowała komunikować się z operatorem ciągnika stosując sygnalizację zgodną z AHM 631. Po zatrzymaniu samolotu uzgodniła z jego załogą, że czujnik maksymalnego kąta skrętu został uruchomiony i konieczny jest powrót samolotu na stanowisko postojowe. Pasażerowie zostali przewiezieni do terminala a dowódca samolotu podjął decyzję o konieczności wykonania przeglądu przez ekipę techniczną operatora. Odczyt zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz przeprowadzone próby doprowadziły do podjęcia decyzji o przebazowaniu samolotu na lotnisko macierzyste lotem technicznym z wypuszczonym podwoziem. Przeprowadzone badanie techniczne użytego do wypychania samolotu sprzętu potwierdziło jego sprawność. Operator sprzętu oraz koordynatorka rejsu posiadali ważne uprawnienia i szkolenia niezbędne do wykonywania swoich czynności.
Na zapisie monitoringu z incydentu nie widać linii pomocniczych, które służą jako punkty odniesienia dla operatora podczas wypychania. W rozmowie z pracownikami ustalono, że linie te podczas opadów deszczu nie są widoczne.

Miejsce zdarzenia: lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Suchoj Superjet 100

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1043/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2012_1043_u.pdf157.25 KB
comments powered by Disqus