Uchwała dot. wypadku samolotu holującego szybowiec PZL-104 Wilga SP-CRZ 252/04

Data zdarzenia: 
14 September, 2004 - 10:38

Lokalizacja

Międzybrodzie Żywieckie
Poland
49° 46' 2.3412" N, 19° 13' 10.7328" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 252/04

Miejsce zdarzenia: okolice lotniska Góra Żar (EPZR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL-104 Wilga / szybowiec SZD-50-3 Puchacz
Znaki rejestracyjne: SP-CRZ / SP-3408

Przyczyna incydentu:
1. Zakleszczenie liny holowniczej w komorze przedniego koła szybowca co uniemożliwiło jej wyczepienie.
2. Wykonanie manewru odejścia szybowca do lotu żaglowego, mimo braku kontroli prawidłowości wyczepienia liny holowniczej.
3. Wyhamowanie prędkości oraz wywołanie dużego momentu pochylającego samolotu holującego przez niewyczepioną linę holowniczą w czasie odejścia szybowca do lotu żaglowego.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku lotniczego były:
1) Nieobecność w kwadracie osoby wyznaczonej i uprawnionej do Kierowania Lotami w momencie naprężania i startu zespołu;
2) Brak decyzji instruktora w szybowcu o przerwaniu startu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w naprężaniu liny holowniczej i niewyczepienie szybowca;
3) Decyzja instruktora w szybowcu o wyczepieniu na zbyt małej wysokości nad zboczem;
4) Małe doświadczenie szkolonego pilota w lotach na samolocie PZL-104 „Wilga”.

Zalecenia profilaktyczne:
1) Zarządzający lotniskiem EPZR rozważy wprowadzenie do Instrukcji Operacyjnej Lotniska zapisu o konieczności obecności osoby pełniącej funkcję Kierownika Startów podczas wszystkich lotów związanych z holowaniem szybowców.
2) Dyrektorzy lub szefowie wyszkolenia ośrodków, w których odbywają się loty holowane szybowców za samolotem, uczulą pilotów holujących w sprawie dokładnego upewnienia się co do prawidłowości startu i potwierdzania wyczepienia liny holowniczej.
3) Zaleca się nie podejmować szkolenia do uzyskania uprawnienia do holowania szybowców na lotniskach górskich.
4) Okoliczności wypadku omówić z pilotami szybowcowymi oraz instruktorami lotniczymi zrzeszonymi w jednostkach regionalnych Aeroklubu Polskiego.

ZałącznikWielkość
Uchwała127.5 KB
comments powered by Disqus