Lądowanie w terenie przygodnym szybowca SZD-48-3 „Jantar Std. 3” SP-3757 2020/1910

Data zdarzenia: 
20 July, 2020 - 15:13

Lokalizacja

Bukownica
Poland
51° 28' 18.1668" N, 18° 3' 1.9332" E

 Opis: 20.07.2020 r., w ramach rozgrywanych zawodów szybowcowych, organizator wyznaczył zadanie oblotu trzech stref, położonych w kierunku południowo-wschodnim od lotniska EPOM.
Dynamiczna pogoda przedfrontowa, przebiegająca w pobliżu linia konwergencji spowodowała, że pilot sprawnie wykonał pierwszy oblot zadanej trasy. Zapas wysokości na jej ukończeniu pozwolił na powtórną próbę – tym razem nieudaną. Zanik termiki zmusił pilota do lądowania w terenie przygodnym. Wg oświadczenia, wybrał on pole z wysokości ok. 350 m AGL, po czym dalej poszukiwał komina termicznego, aż do znalezienia się w pozycji „z wiatrem” do terenu lądowania przygodnego. Lądowanie miało miejsce na rozległym, świeżo zaoranym polu uprawnym. Twardemu przyziemieniu na koło główne towarzyszyło mocne odbicie, w wyniku którego odpadła osłona kabiny. Nastąpiło powtórne przyziemienie, szybowiec zaparł się dziobem w miękkie podłoże i skapotował. Pilot samodzielnie uwolnił się z pasów i wydostał z kabiny.

Miejsce zdarzenia: Bukownica

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: SZD-48-3 „Jantar Std. 3”

Znaki rejestracyjne: SP-3757

Numer akt: 2020/1910

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
rk_2020_1910.pdf1.09 MB
comments powered by Disqus