Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing-737-800 SP-RSF 2019/547

Data zdarzenia: 
23 February, 2019 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

United Kingdom
51° 53' 6" N, 0° 14' 6" E

Opis: 23 lutego 2019 r. załoga samolotu Boeing-737-800 o znakach rozpoznawczych SP-RSF wykonywała lot z lotniska EPGD na lotnisko EGSS. Lot przebiegał bez zakłóceń do rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA1 Londyn, gdzie załoga otrzymała komunikat EAT2 dotyczący spodziewanego czasu podejścia za 30 minut i oczekiwała w holdingu nad punktem ABBOT (rozważając lot na lotnisko zapasowe EGBB). Następnie EAT został przedłużony o kolejne 10 minut. Załoga przeanalizowała pogodę na lotniskach zapasowych, ale panujące tam warunki meteorologiczne były gorsze od prognozowanych w depeszy TAF3. Dowódca załogi próbował skontaktować się z ATC4 w celu otrzymania informacji o planowanym czasie dalszego oczekiwania w holdingu, ale ze względu na intensywną korespondencję prowadzoną przez inne załogi próba nawiązania łączności nie powiodła się Załoga zauważyła, że pogoda na lotnisku EGSS poprawiła się, widzialność wzdłuż pasa (RVR5) wynosiła 600 m z tendencją wzrostu do 800 m. Lotnisko
EGSS wyposażone było w ILS6 CAT IIIA, umożliwiający lądowanie przy RVR 200 m. Piloci uznali ponadto, że skoro kolejne samoloty lądują bez problemu na lotnisku EGSS, to nie ma potrzeby odlotu na lotnisko zapasowe. W zaistniałej sytuacji załoga podjęła decyzję o lądowaniu na lotnisku docelowym EGSS i zgłosiła do ATC „MINIMUM FUEL” (minimalna ilość paliwa). Oznaczało to, że stan paliwa osiągnął poziom, przy którym samolot musi lądować na zadeklarowanym lotnisku, a jakiekolwiek zmiany mogą skutkować lądowaniem z mniejszą niż planowana ostateczną rezerwą paliwa. Załoga nie mogła oczekiwać pierwszeństwa, gdyż nie była to sytuacja awaryjna, a tylko wskazówka, że sytuacja awaryjna może zaistnieć w przypadku wystąpienia dodatkowego opóźnienia. Następnie załoga otrzymała informację od ATC, że za około 10 minut będzie mogła rozpocząć zniżanie i podejście do lądowania, a po kilku minutach otrzymała zezwolenie na podejście i lądowanie, które odbyły się bez zakłóceń. Podczas badania zdarzenia ustalono, że załoga zdecydowała się na lądowanie na lotnisku EGSS ze względu na poprawę warunków meteorologicznych i lądowanie na tym lotnisku innych samolotów. Natomiast nie było wymagane zgłaszanie do ATC minimalnej ilości paliwa, gdyż takie zgłoszenie stosuje się tylko wtedy, kiedy kolejny EAT spowoduje zmniejszenie ilości paliwa do poziomu zbliżonego do ostatecznej
rezerwy. W badanym przypadku, w momencie zgłoszenia w zbiornikach samolotu było jeszcze ponad 1000 kg paliwa powyżej ostatecznej rezerwy.

Miejsce zdarzenia: TMA Londyn

Państwo: Wielka Brytania

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing-737-800

Znaki rejestracyjne: SP-RSF

Numer akt: 2019/547

ZałącznikWielkość
2019_547_u.pdf124.92 KB
comments powered by Disqus