Poważne obrażenia ucznia-skoczka na spadochronie Navigator 260 wskutek błędów podczas lądowania 443/10

Data zdarzenia: 
23 May, 2010 - 14:00

Lokalizacja

Poland
52° 34' 58.4292" N, 19° 0' 54.6372" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 443/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Włocławek - Kruszyn (EPWK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 260
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
Błąd w technice lądowania, polegający na zbyt płytkim ściągnięciu uchwytów
sterowniczych i przyziemieniu w nieprawidłowej sylwetce ciała.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego był:
Ból głowy i ograniczenie słyszenia, który wystąpiły podczas wykonywania skoku przez ucznia-
skoczka.

Zalecenia profilaktyczne:
− Ze względu na fakt, że do dnia sporządzenia raportu uczeń-skoczek nie zgłosił się do
Skydive pl. w celu kontynuowania szkolenia, to w stosunku do niego nie podjęto działań
profilaktycznych.
− W czasie prowadzenia szkolenia w Skydive.pl przypomina się uczniom skoczkom, aby ściśle
przestrzegali zasady wstrzymywania się od wykonywania skoków w razie choćby
podejrzenia u siebie pogorszenia stanu zdrowia.

ZałącznikWielkość
2010_443_U.pdf62.15 KB
comments powered by Disqus