Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Cessna 152 SP-KCD / SP-DCM 2021/4292

Data zdarzenia: 
24 October, 2021 - 16:20

Lokalizacja

lotnisko Depułtycze Królewskie (EPCD)
Poland
51° 4' 57" N, 23° 26' 15" E

 Opis: 24.10.2021 r. na lotnisku Depułtycze Królewskie (EPCD) odbywały się loty, na potrzeby których wyznaczono kierującego lotami. W prawym kręgu nadlotniskowym do RWY 36R znajdowały się dwa samoloty Cessna 152. W samolocie o znakach rozpoznawczych SP-DCM znajdował się instruktor-pilot z licencją CPL(A) oraz uczeń z licencją PPL(A), a w samolocie o znakach rozpoznawczych SP-KCD uczeń z licencją CPL(A). Samolot SP-DCM był w kręgu przed samolotem SP-KCD. Gdy samoloty Cessna były na odcinku z wiatrem, do trzeciego zakrętu lewego kręgu nadlotniskowego do RWY 36R włączał się samolot AT-3. Załoga samolotu SP-DCM wydłużyła lot na odcinku z wiatrem i opóźniła wykonanie trzeciego zakrętu. Uczeń w samolocie SP-KCD wykonał trzeci zakręt w miejscu standardowym. Kierująca lotami przekazała załogom statków powietrznych informację, że jako pierwszy do RWY 36R ma podejść samolot SP-DCM, a za nim włączający się w krąg samolot AT-3. Po usłyszeniu tej informacji uczeń w samolocie SP-KCD zapytał, czy ma wykonać orbitę w czwartym zakręcie. Uczeń nie usłyszał odpowiedzi i kontynuował lot po kręgu. Kierująca lotami starała się, ale nie nawiązała łączności z uczniem w samolocie SP-KCD. W związku z problemami z radiostacją stacjonarną zaczęła używać radiostacji przenośnej.Około 16:20, załoga samolotu SP-DCM zgłosiła pozycję na prostej do RWY 36R i otrzymała informację, że pas jest wolny do lądowania. Po tym meldunku, uczeń w samolocie SP-KCD zgłosił pozycję w czwartym zakręcie. Załoga samolotu SP-DCM zaobserwowała samolot SP-KCD na zniżaniu, około 20 m powyżej, nieznacznie po prawej stronie. Instruktor-pilot samolotu SP-DCM przejął stery, poinformował przez radio, że obserwuje samolot SP-KCD nad sobą i zgłosił przejście na drugi krąg, a następnie wykonał zniżanie z odejściem w prawo i w bezpiecznej odległości przeszedł na wznoszenie. Uczeń w samolocie SP-KCD dostrzegł samolot SP-DCM poniżej niego, w niedużej odległości, gdy rozpoczynał on manewr odejścia na drugi krąg. Samolot SP-KCD kontynuował podejście, które zakończył konwojerem. Po wylądowaniu obie załogi zgłosiły kierującej lotami, że korespondencja była momentami słabo słyszalna i niezrozumiała. Sprawdzenie wykazało uszkodzenie radiostacji stacjonarnej.

Miejsce zdarzenia: lotnisko Depułtycze Królewskie (EPCD)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 152 / Cessna 152

Znaki rejestracyjne: SP-KCD / SP-DCM

Numer akt: 2021/4292

ZałącznikWielkość
2021-4292_uchwala-.pdf300.94 KB
comments powered by Disqus