Usterka przewodu pompy hydraulicznej silnika samolotu B767-300 SP-LPC 52/06

Data zdarzenia: 
25 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 52/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Brak

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B767-300
Znaki rejestracyjne: SP-LPC

Przyczyna incydentu:
Przetarcie sztywnego przewodu linii hydraulicznej pompy hydraulicznej silnika pod opaską mocującą przewód do konstrukcji pylonu.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przygotować biuletyn informacyjny dla personelu latającego floty B-767.
2. Wykorzystać protokół z badania incydentu w okresowych szkoleniach personelu technicznego PLL LOT S.A.
3. Dokonać przeglądu aktualnych kart zadaniowych w każdej flocie samolotów pod kątem sprawdzania przewodów hydraulicznych, paliwowych, olejowych wraz z ich mocowaniami. Rozważyć możliwość zmian w procedurach obsługi technicznej w celu zwiększenia częstotliwości dokonywania przeglądów tych przewodów.

ZałącznikWielkość
2006_52_U.pdf47.66 KB
comments powered by Disqus