Zakłócenie ruchu lotniczego w CTR EPGD przez nieuprawniony wlot w przestrzeń kontrolowaną zdalnie sterowanego modelu śmigłowca 1101/11

Data zdarzenia: 
26 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
54° 22' 7.572" N, 18° 29' 37.8708" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1101/11

Miejsce zdarzenia: obszar kontrolowany lotniska Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: zdalnie sterowany model śmigłowca
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu był nieuprawniony wlot w przestrzeń kontrolowaną lotniska, zdalnie
sterowanego modelu śmigłowca.

Zalecenia profilaktyczne:
− wzmóc obserwację lotniska i jego najbliższego otoczenia przez organy kontroli ruchu
lotniczego,
− zwracać uwagę przez służbę operacyjną zarządzającego lotniskiem, czy w najbliższym
otoczeniu lotniska wykonywane są loty modeli zdalnie sterowanych,
− przedstawić zdarzenie w pierwszym numerze Biuletynu Zarządzania Lotniskiem.

Ponadto Komisja zaleca zarządzającym lotniskami:
− informować wykonawców prac na terenie lotniska o obowiązujących przepisach
bezpieczeństwa i ograniczeniach z tym związanych, już na etapie sporządzania
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
− przeprowadzanie szkoleń i instruktarzy z każdym wykonawcą robót przed rozpoczęciem
prac.

ZałącznikWielkość
2011_1101_U.pdf60.62 KB
comments powered by Disqus