Wystąpienie nieszczelności w układzie linii statyki w samolocie B 767-200ER SP-LOA 378/06

Data zdarzenia: 
26 December, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 378/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Brak

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B 767-200ER
Znaki rejestracyjne: SP-LOA

Przyczyna incydentu:
Wystąpienie nieszczelności w układzie linii statyki, co spowodowało różnicę wskazań wysokościomierzy i prędkościomierzy.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przygotować biuletyn informacyjny dla personelu latającego floty B-767 na temat w/w incydentu.
2. Omówić incydent w trakcie szkoleń personelu technicznego.
3. Dokonać zakupu nasadek Test Probe Adapter, tak aby były co najmniej dwa komplety na każdy typ samolotu.
4. Dokonać zakupu zagłuszek portów ciśnienia statycznego Elewator Feel Komputer-a (EFC).

ZałącznikWielkość
2006_378_U.pdf75.76 KB
comments powered by Disqus