Zdarzenie lotnicze podczas lotu samolotu Raytheon Premier 1 710/14

Data zdarzenia: 
27 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

FIR EPWW
Poland

Opis: Polskie służby kontroli ruchu lotniczego otrzymały informację od szwedzkiego kontrolera ruchu
lotniczego o utracie łączności z załogą samolotu PRM1, którego trasa przewidywała wlot w polską
przestrzeń powietrzną. Zgodnie z przekazaną informacją, utrata łączności nastąpiła już
w przestrzeni powietrznej Kopenhagi. Podjęte próby wywołania załogi samolotu m.in. na
częstotliwości radiowej 121.500 MHz nie powiodły się. Na podstawie przekazanej przez cywilny
organ zarządzania ruchem lotniczym informacji, z lotniska wojskowego EPKS wystartowała para
dyżurna samolotów F-16 w misji „Air policing” o statusie „A” w celu przechwycenia samolotu
PRM1. W międzyczasie załoga samolotu PRM1 nawiązała łączność radiową ze służbami kontroli
ruchu lotniczego, w efekcie czego nastąpiła zmiana statusu misji „Air policing” na status „T”.

Miejsce zdarzenia: FIR EPWW

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Raytheon Premier 1

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 710/14

Powiązane raporty: 

ZałącznikWielkość
2014_0710_u.pdf156.36 KB
comments powered by Disqus