Nieprawidłowoa decyzja mechanika podczas usterki paliwomierza prawego zbiornika samolotu Boeing B737-400 SP-LLA 726/08

Data zdarzenia: 
27 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 50.1984" N, 20° 58' 7.5" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 726/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Boeing B737-400
Znaki rejestracyjne: SP-LLA

Przyczyna incydentu:
1) Chwilowe zawieszenie się wskazań paliwomierza prawego zbiornika, co spowodowało przelanie się paliwa przez odpowietrzenie w czasie tankowania. Nie ustalono przyczyny zawieszenia się wskazań paliwomierza.
2) Nieprawidłowa decyzja przedstawiciela linii lotniczej (mechanika) nakazująca podjęcie krótkotrwałej (ok. 10 sek.) próby tankowania w celu sprawdzenia, czy zawieszenie paliwomierza nie ustąpiło. Przed podjęciem próby tankowania należało miarką sprawdzić ilość paliwa w prawym zbiorniku.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zalecenie nr 2009-001: PETROLOT, przeanalizować procedury dotyczące tankowania z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia – o podjętych działaniach powiadomić PKBWL w terminie do 60 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały.
2. Zalecenie nr 2009-002: LOT AMS, przeanalizować procedury dotyczące tankowania z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia – o podjętych działaniach powiadomić PKBWL w terminie do 60 dni od daty otrzymania niniejszej Uchwały.

ZałącznikWielkość
2008_726_U.pdf65.04 KB
comments powered by Disqus