Pojawienie się we wnętrzu samolotu Boeing 737-400 SP-LLG dymu i oparów spalonego płynu odladzającego 25/07

Data zdarzenia: 
28 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Wrocław
Poland
51° 6' 21.8088" N, 16° 52' 28.8408" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 25/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-400
Znaki rejestracyjne: SP-LLG

Przyczyna incydentu:
Spłynięcie w fazie wznoszenia i przedostanie się przez wlot powietrza płynu odladzającego do gorącej sekcji APU. W związku z tym, że źródłem powietrza dla układu hermetyzacji/klimatyzacji samolotu było APU (procedura NO BLEED TAKEOFF), spowodowało to pojawienie się we wnętrzu samolotu dymu i oparów ze spalonego płynu odladzającego. Nie stwierdzono uchybień w procedurze odladzania. Działanie personelu lotniczego i załogi było prawidłowe.

Zalecenia profilaktyczne:
1) W przypadku konieczności wykonania procedury odladzania i startu z wyłączonymi odbiorami powietrza z silników (No Bleed Takeoff) wykonanie startu zgodnie z procedurą Unpressurized Takeoff and Landing
2) Wydanie biuletynu informacyjnego dla załóg
3) Wprowadzenie treningu procedury Unpressurized Takeoff and Landing na symulatorze.

ZałącznikWielkość
2007_25_U.pdf734.89 KB
comments powered by Disqus