Utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad czasem spadania i bład w technice skoku ze spadochronem Mars-330 216/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 26.4" N, 20° 52' 17.9004" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 216/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-330
Znaki rejestracyjne: Brak

Przyczyna incydentu:
• utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad czasem spadania,
• błąd w technice skoku polegający na pomyleniu przez ucznia-skoczka uchwytu wyzwalającego z uchwytem wyczepiającym zamki barkowe.
Spadochron główny został otworzony przez automat spadochronowy. Wskutek wyczepienia czaszy głównej nastąpiło automatyczne otwarcie spadochronu zapasowego poprzez system RSL (Reserve Static Line).
Uczeń-skoczek wykonywał 15 skok w życiu. Nie można wykluczyć, że na działania ucznia-skoczka miało wpływ niewłaściwe przygotowanie do skoku.

Zalecenia profilaktyczne: Brak

ZałącznikWielkość
2006_216_U.pdf52.84 KB
comments powered by Disqus