Poważne obrażenia skoczka

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Navigator 260 580/15

Data zdarzenia: 
25 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek (28 skoków) po zweryfikowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w innej szkole spadochronowej, został zakwalifikowany do skoku pod nadzorem instruktora, na zadanie AFF-5.

Przyjęcie nieprawidłowej sylwetki podczas skoku ze spadochronem Manta 500/15

Data zdarzenia: 
12 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek (9 skoków) wykonywał skok z samoczynnym otwarciem spadochronu (lina desantowa), z wysokości 1200 m.

Zderzenie się dwóch skoczków podczas skoku ze spadochronami Fusion 150 i Crossfire2 129 936/14

Data zdarzenia: 
28 June, 2014 - 09:00

 Opis: Skoczkowie zaplanowali skok na zadanie RW-62 z udziałem skoczka-kamerzysty. W chwili podania sygnału do rozejścia skoczkowie „A” i „B” znajdowali się blisko siebie.

Przyjęcie niewłaściwej sylwetki przyczyną obrażeń ciała skoczka podczas skoku ze spadochronem Mars 291 1856/14

Data zdarzenia: 
13 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (1 skok) wykonywał skok z samoczynnym otwarciem spadochronu. Do czasu podejścia do lądowania skok był wykonywany poprawnie.

Odnowienie się wcześniejszego urazu barku podczas skoku ze spadochronem Balance 260 1931/14

Data zdarzenia: 
25 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (40 skoków) wykonywał skok z opóźnionym otwarciem spadochronu, z wysokości 3000 m. Podczas swobodnego spadania doskonalił elementy techniki skoku.

Niewłaściwe lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Mars 291 Student 1763/14

Data zdarzenia: 
28 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (3 skoki) wykonywała skok z samoczynnym otwarciem spadochronu (lina
desantowa), z wysokości 1200 m. Od samolotu oddzieliła się poprawnie, a spadochron otworzył się

Nieprawidłowe rozplanowanie lotu podczas skoku ze spadochronem Cobalt 150 1695/14

Data zdarzenia: 
19 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji klasy wyszkolenia B wykonywał 96 skok spadochronowy, a 3 tego dnia.

Twarde przyziemienie podczas skoku ze spadochronem Balance 260 na lotnisku Przylep 1595/14

Data zdarzenia: 
6 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (mężczyzna, 34 lata) wykonał swój pierwszy skok ze spadochronem wg zadania SL-1 (wysokość 1200 m, natychmiastowe otwarcie spadochronu, lina).