B738

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Boeing 737-800 423/15

Data zdarzenia: 
31 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Boeing 737-800 (B738) po starcie z lotniska EPMO wykonywała odlot według procedury SID OLILA 2J, która przewiduje początkowe wznoszenie do wysokości 4000ft.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Boeing 737-800 284/15

Data zdarzenia: 
11 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Boeing 737-800 (B738) otrzymała instrukcję kołowania drogami (TWY) „G”, „B” oraz „C” do punktu oczekiwania przed drogą startową 25.

Zdarzenie lotnicze samolotu Boeing 737-800 1177/14

Data zdarzenia: 
25 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie naboru wysokości po starcie, na wysokości ok. FL 200, załoga samolotu poczuła zapach spalonego plastiku.

Usterka układu sterującego klapami samolotu Boeing 737-800 455/15

Data zdarzenia: 
31 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie lotu na wysokości przelotowej pojawiło się okresowe włączanie i wyłączanie sygnalizacji „LE FLAPS TRANSIT” (Leading Edge Flaps Transit).

Zderzenie z ptakami samolotu Boeing 737-800 2/15

Data zdarzenia: 
2 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu do startu doszło do zderzenia z ptakiem. Załoga przekazała informację o zdarzeniu kontrolerowi TWR i podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu.

Zderzenie z ptakami podczas rozbiegu samolotu Boeing 737-800 200/15

Data zdarzenia: 
15 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu po otrzymaniu zezwolenia na start rozpoczęła rozbieg i po przebyciu ok. 300 m przerwała go zgłaszając jako przyczynę zderzenie z ptakami.

Zdarzenie lotnicze po wylądowaniu samolotu Boeing 737-800 1778/14

Data zdarzenia: 
1 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wylądowaniu na DS33, w trakcie kołowania załoga nie zauważyła żadnych objawów świadczących o nieprawidłowym działaniu systemu hamulcowego, tempo hamowania nie różniło się od spo

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania do startu samolotu Boeing 737-800 1700/14

Data zdarzenia: 
20 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga kołującego do startu samolotu Boeing 737-800 (B738) otrzymała od kontrolera ruchu lotniczego (krl) TWR EPKK zezwolenie na zajęcie drogi startowej (RWY) w celu wykonania 

Zdarzenie lotnicze podczas wypychania ze stanowiska postojowego samolotu Boeing 737-800 221/15

Data zdarzenia: 
21 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie przygotowania do wypychania samolotu ze stanowiska postojowego doszło do uderzenia w przednią goleń podwozia dyszlem ciągnika wypychającego.