B788

Boeing 787-8

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Boeing 787-800 2506/15

Data zdarzenia: 
30 November, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas kołowania pojawiła się sygnalizacja usterki BRAKE SYSTEM INOP (WHEEL 4+8). Załoga podjęła decyzję o powrocie na stanowisko postojowe.

Brak możliwości nawiązania łączności radiowej podczas lotu samolotem Boeing 787-800 2256/15

Data zdarzenia: 
21 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga podczas lotu w obszarze NAT MNPS nie mogła nawiązać łączności radiowej na obydwu zestawach HF.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 787-800 1562/15

Data zdarzenia: 
1 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga podczas lotu w obszarze NAT MNPS po osiągnięciu granicy zasięgu łączności na częstotliwości VHF dostała od kontrolera ruchu lotniczego polecenie nawiązania łączności z kolejnym s

Zdarzenie lotnicze w trakcie zniżania do lądowania samolotu BOEING B787-800 2081/14

Data zdarzenia: 
21 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie zniżania do lądowania zaszła konieczność zmiany typu podejścia i kierunku pasa. FMC nie pozwoliło dokonać żadnej modyfikacji. Nie było sygnalizacji żadnej awarii.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu BOEING B787-800 1448/14

Data zdarzenia: 
23 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas modyfikacji podejścia w CDU (Control Display Unit) nastąpiła awaria FMCL (Flight Management System Lateral).

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu BOEING B787-800 1130/14

Data zdarzenia: 
20 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas zniżania do lądowania gdy samolot znajdował się w pobliżu punktu BIMPA kontrola ruchu lotniczego zmieniła kierunek podejścia z 15 na 33.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 787-8 1698/12

Data zdarzenia: 
18 December, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po locie załoga odnotowała błąd systemu hamulcowego.

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu BOEING B787-800 365/14

Data zdarzenia: 
29 March, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie podejścia ILS na pas 04R w JFK, po przechwyceniu ścieżki G/S, załoga zauważyła gwałtowny przyrost a następnie spadek prędkości. Nie wystąpiła sygnalizacja Windshear.

Zdarzenie lotnicze podczas uruchamiania silników w samolocie Boeing 787-800 402/16

Data zdarzenia: 
12 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego, podczas uruchamiania silników, dochodziło do wycieku paliwa.