B788

Boeing 787-8

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu BOEING B787-800 1448/14

Data zdarzenia: 
23 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas modyfikacji podejścia w CDU (Control Display Unit) nastąpiła awaria FMCL (Flight Management System Lateral).

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu BOEING B787-800 1130/14

Data zdarzenia: 
20 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas zniżania do lądowania gdy samolot znajdował się w pobliżu punktu BIMPA kontrola ruchu lotniczego zmieniła kierunek podejścia z 15 na 33.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 787-8 1698/12

Data zdarzenia: 
18 December, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po locie załoga odnotowała błąd systemu hamulcowego.

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu BOEING B787-800 365/14

Data zdarzenia: 
29 March, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie podejścia ILS na pas 04R w JFK, po przechwyceniu ścieżki G/S, załoga zauważyła gwałtowny przyrost a następnie spadek prędkości. Nie wystąpiła sygnalizacja Windshear.

Zdarzenie lotnicze podczas uruchamiania silników w samolocie Boeing 787-800 402/16

Data zdarzenia: 
12 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego, podczas uruchamiania silników, dochodziło do wycieku paliwa.

Zdarzenie lotnicze podczas uruchamiania silników w samolocie Boeing 787-800 401/16

Data zdarzenia: 
11 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego, podczas uruchamiania silników, dochodziło do wycieku paliwa. We wszystkich zdarzeniach dotyczyło to tego samego egzemplarza samolotu.

Zdarzenie lotnicze podczas uruchamiania silników w samolocie Boeing 787-800 395/16

Data zdarzenia: 
11 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego, podczas uruchamiania silników, dochodziło do wycieku paliwa. We wszystkich zdarzeniach dotyczyło to tego samego egzemplarza samolotu.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 787-800 1540/15

Data zdarzenia: 
28 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas lotu wyczuwalna była lekka wibracja w kokpicie i przedniej części kabiny pasażerskiej. Pilot zmniejszył prędkość z Mach 0,845 do Mach 0,810 i wibracja ustała.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu polotowego samolotu Boeing 787-800 1553/15

Data zdarzenia: 
30 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu polotowego mechanik wykrył zerwany wał napędowy pokrywy wylotu powietrza (RAM AIR EXHAUST DOOR) z samolotu.