Polska

Statystyka: Wypadki spowodowane niespodziewanymi podmuchami wiatru

Wypadki spowodowane niespodziewanymi podmuchami wiatru

Podmuchy i uskoki wiatru uważane są za jedne z głównych niebezpieczeństw, które czyhają na lotników w przestrzeni powietrznej.

Statystyka: Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych pilotów

Alkohol, to problemem dość powszechnie występujący w naszej przestrzeni społecznej, którego mimo zaostrzenia przepisów Kodeksu Karnego nie udało się jak dotychczas wyeliminować.

Statystyka: Wypadki spowodowane pogorszeniem widzialności

Odpytaliśmy bazę raportów Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych o zdarzenia, w których jako jedną z przyczyn, Komisja wskazała

Zakończyliśmy wprowadzanie raportów z lat 2003-2010

Po blisko 3 miesiącach wzmożonej pracy, zakończyliśmy wprowadzanie raportów z lat 2003-2010. Od dzisiaj, na bieżąco, równolegle z pracami prac Komisji, uzupełniamy bazę zdarzeń.

Gwiazdka (*) przy raportach

Gwiazdka (*) przy wybranych wpisach, oznacza raporty w których popełniono "oczywiste" pomyłki pisarskie, a które zostały poprawione przez redaktorów b.dlapilota.pl