Zderzenie z ptakiem podczas wznoszenia śmigłowca Agusta A-109E SP-HXA 75/06

Data zdarzenia: 
2 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 12' 30.9816" N, 20° 58' 57.4428" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 75/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Agusta A-109E
Znaki rejestracyjne: SP-HXA

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, polegającego na zderzeniu z ptakiem podczas wznoszenia, była
obecność ptaka na trasie lotu śmigłowca.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zwrócenie uwagi załóg na zwiększone prawdopodobieństwo spotkań z ptakami
w okresie ich migracji i gromadzenia się,
2. Zwrócenie uwagi załóg na obserwację miejsc podwyższonej aktywności ptactwa
i przekazywanie informacji o nich innym pilotom w postaci pisemnych zgłoszeń w
bazie HEMS,
3. Przypomnienie załogom lotniczym o obowiązku powiadamiania Agencji Ruchu
Lotniczego o każdym przypadku zderzenia z ptakami.

ZałącznikWielkość
2006_75_U.pdf61.03 KB
comments powered by Disqus