Nieświadome wyłączenie przez drugiego pilota bezpiecznika odpowiedzialnego m.in. za odladzanie w samolocie ATR-72/200 SP-LFE i powrót na lotnisko startu 924/08

Data zdarzenia: 
13 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 41.6376" N, 20° 58' 38.3556" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 924/08

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72/200
Znaki rejestracyjne: SP-LFE

Prawdopodobną przyczyną incydentu było:
Nieświadome wyłączenie bezpiecznika ACW BUS 2 CAUTION RLY umieszczonego na panelu
122 VU za fotelem drugiego pilota spowodowane niekontrolowanym zwijaniem
bezwładnościowych plecowych pasów bezpieczeństwa po ich rozpięciu przez osobę
zajmującą ten fotel. Wyłączenie tego bezpiecznika wyłącza, między innymi, część układu
przeciwoblodzeniowego, co, ze względu na przewidywane warunki oblodzenia na lotnisku
docelowym, spowodowało podjęcie decyzji o powrocie na lotnisko startu.

Zastosowane środki profilaktyczne:
1) Opublikowanie sprawozdanie z badania niniejszego incydentu na wewnętrznym portalu
EuroLot-u.
2) Przekazanie sprawozdanie z badania niniejszego incydentu do wykorzystania przez
instruktora CRM (Cockpit Resource Management, współpraca w załodze).

ZałącznikWielkość
2008_924_U.pdf58.83 KB
comments powered by Disqus